Міжміські перевезення або переїзд в інше місто

Наша компанія організовує міжміські перевезення, та ми коротко розповімо як правильно підготовить переїзд в інше місто. Як запакувати вантаж та на що звернути увагу. Ціноутворення обговорюється індивідуально в залежності від відстані.

RUS Междугородние перевозки

Міжміські перевезення: Підготовка

Правильно виконана підготовка основа успіху будь якого діла. Міжміські перевезення потребують більшої уваги, ніж переїзд по місту через якість доріг та великої відстані. Наша компанія може надати вантажників на весь процес перевезення, або на окремий етап. А тепер розповімо, як потрібно підготувати конкретний тип вантажу.
Саме головне – це упаковка. Всі речі, меблі та техніка повинні бути упаковані відповідно. Якщо цей процес Ви берете на себе, Вам варто знати:
Одяг можна пакувати в пакети або в коробки. Часто застосовують вакуумні пакети. Головна вимога, вага не повинна перевищувати розрахункову. Пакет та коробка повинні витримати переміщення, завантаження та не порватися.
Книги та скло пакують в коробки. Вага однієї коробки не більше тридцяти кілограм, та не перевищує розрахунковий. Коробки з крихким вантажем обов’язково маркіруються.
Меблі додатково пакують в картон та пакувальну плівку, що дозволить уникнути пошкодження фасаду. Але, перш за все вилучають всі не закріплені полиці та дзеркальні поверхні.
Техніку радимо пакувати в заводську упаковку, включно з пінопластовими вкладками. Якщо вони відсутні – екран та скляні поверхні додатково пакують картоном або поролоном, поверх якого наносять пакувальну плівку.

Види пакування:

 • Картон/гофрокартон
 • Стретч – пакувальна плівка
 • Скотч – липка стрічка
 • Бабл плівка – плівка з повітряними пузирями для пакування крихких предметів та скляних поверхонь.
 • Поролон

 

Кожну одиницю вантажу рекомендовано маркувати не тільки на наявність крихкого вантажу – скла. Також під час підготовки переїзду в інше місто можна додатково маркувати та по локальному розташуванню: спальня, дитяча кімната, кухня на інші. Для маркування по кімнатам можна застосовувати різнокольоровий скотч. Це прискорить розвантаження, так як Вам буде достатньо один раз вказати який колір скотча розвантажується в яку кімнату. Пам’ятайте, міжміський переїзд займає довгий відрізок часу, та буде зустрічатись дорога різної якості. Обираючи упаковку враховуйте, що вона повинна витримати свій зміст. Не перевантажуйте.

Не захаращуйте проходи, Вам в більшості випадків не відомо, як краще завантажувати в автомобіль, тому залишайте вільним доступ до меблів та коробок. Що дозволить уникнути переміщення з місця на місце для звільнення проходу, та збільшить час перевезення.

Міжміський переїзд: початок

В тому випадку, якщо вантажники нашої компанії не задіяні в підготовці, міжміський переїзд для наших співробітників починається з виносу речей, спуск та завантаження. Обов’язково вкажіть з якого поверху та на який поверх буде виконуватися переміщення, та наявність вантажного ліфту.

В першу чергу завантажують великогабаритні вантажі: шафу, диван та інші. Якщо для перевезення по місту можна складати речі всередину шафи на фіксувати в середені, для формування вантажівки на переїзд в інше місто не рекомендовано. Меблі кріпляться до борту або надійно розкріпляються за допомогою коробок. До фасаду меблів не ставлять гострі предмети, які можуть ушкодити меблям. Часто холодильник вантажать вкінці та прив’язують до борту. У кожного процесу завантаження є своя специфіка та давно відпрацьовані способи, щоб зробити її якісно. Після завантаження в вантажному відсіку великогабаритні вантажі надійно закріплені або зафіксовані.

З водієм узгоджують маршрут прямування, супроводжувати міжміські перевезення можна будь яким способом. Тут немає жорстких вимог, як у міжнародного перевезення.
Час завантаження залежить від поверху та наявності вантажного ліфту та об’єму. Наш спеціаліст може сказати орієнтовний час та вартість, або виїхати на місце для оцінки великий об’ємів.

Переїзд в інше місто: завершаючий етап

Завершаючий етап – прибуття вантажівки на місце розвантаження. В залежність від окремого замовлення та побажань клієнта, ми надаємо наших досвідчених вантажників як на весь процес міжміського перевезення, так і на окремий етап. Тільки на завантаження, чи тільки на розвантаження. Якщо речі не промаркіровані по локальному положенню (спальня, кухня тощо) то при вході до квартири/будинку прибуття, клієнт стоїть та керує, що і куди заносити. Ми з свого боку робимо роботу якісно та оперативну. Вам потрібно надати всю необхідну для нас інформацію.

Розвантаження завжди виконується швидше, окрім випадків з високими поверхами без ліфту. Міжміські перевезення закінчуються з останньою одиницею вантажу занесеною в квартиру клієнта.

 

Междугородние перевозки или переезд в другой город

 

Наша компания организовывает междугородние перевозки, и мы кратко опишем как правильно подготовить переезд в другой город. Как упаковать груз и на что обратить внимание. Ценовой вопрос обсуждается индивидуально в зависимости от расстояния.

Междугородние перевозки: Подготовка

Правильно выполненная подготовка залог успеха любого дела. Междугородние перевозки требуют большего внимания, чем переезд по городу ввиду качества дорог и большего расстояния. Наша компания может предоставить грузчиков на весь процесс перевозки, или на отдельный этап. А теперь расскажем, как нужно подготовить конкретный тип груза.

Самое главное – это упаковка. Все вещи, мебель и техника должны быть упакованы соответственно. Если этот процесс Вы берете на себя, Вам следует знать:

 • Одежду можно упаковывать в пакеты или в коробки. Часто применяют вакуумные пакеты. Основное требование, вес не превышает расчетный. Пакет и коробка выдержат перемещение, погрузку и выгрузку и не порвутся.
 • Книги и стекло упаковывают в коробки. Вес одной коробки не более тридцати килограмм, и не превышает расчетный. Коробки с хрупким грузом обязательно маркируются.
 • Мебель дополнительно упаковывают в картон и упаковочную пленку, что обезопасит фасад. Но, прежде извлекают все незакрепленные полки и зеркальные поверхности.
 • Технику рекомендуем упаковать в заводскую упаковку, включая пенопластовые вкладки. Если они отсутствуют – экран и стеклянные поверхности дополнительно укрепляют картоном или поролоном, и поверх в упаковочную пленку.

Виды упаковки:

 • Картон/гофрокартон
 • Стретч – упаковочная пленка
 • Скотч – липкая лента
 • Бабл пленка – пупырчатая пленка для упаковки хрупких предметов и стеклянных поверхностей
 • Поролон

Каждую единицу груза рекомендовано маркировать не только на содержание хрупкого груза – стекла. Также готовя переезд в другой город можно дополнительно маркировать и по локальному расположению: спальня, детская, кухня и так далее. Для маркировки по комнатам можно применять разноцветный скотч. Это ускорит выгрузку, так как Вам будет достаточно один раз указать какой цвет скотча выгружается в какую комнату. Помните, междугородний переезд занимает продолжительное время, и будет встречаться дорога различного качества. Выбирая упаковку учитывайте, она должна выдержать. Не перегружайте.

Не захламляйте проходы Вам в большинстве случаев не известно, как лучше загружать в автомобиль, поэтому оставляйте свободный доступ к мебели и коробкам. Что позволит избежать перемещения с места на место для освобождения прохода.

Междугородний переезд: начало

В том случае, если грузчики нашей компании не задействованы в подготовке, междугородний переезд для Междугородние перевозки наших сотрудников начинается с этапа выноса вещей, спуска и погрузки. Обязательно указывайте с какого этажа и на какой нужно будет осуществлять перемещение, и наличие грузового лифта.

В первую очередь загружают крупногабаритные грузы: шкаф, диван и другие. Если для перевозки по городу можно складывать вещи внутрь шкафов, формируя авто на переезд в другой город это не рекомендовано. Мебель крепится к борту или надежно раскрепляется с помощью коробок. К фасаду мебели на ставят острые предметы, что может привести к повреждению. Часто холодильник грузят в конце, привязывая к борту. У каждой погрузки есть своя специфика и давно отработанные способы, чтобы сделать ее качественно. После загрузки в грузовом отсеке крупногабаритные грузы надежно закреплены или раскреплены.

С водителем согласовывают маршрут следования, сопровождать междугородние перевозки можно любым способом. Здесь нет жестких требований, как у международного переезда.

Время погрузки зависит от этажа и наличия грузового лифта, объема. Наш специалист может сказать ориентировочное время и стоимость или выехать на место для оценки больших объемов.

Переезд в другой город, завершающий этап

Завершающий этап – прибытие авто на место выгрузки. В зависимость от конкретного заказа и пожеланий клиента мы предоставляем наших опытных грузчиков как на весь процесс междугородней перевозки. Так и на отдельный этап, только на загрузку или только на выгрузку. Если вещи не промаркированы по локальному положению (спальня, кухня) то при входе в квартиру/дом прибытия клиент стоит и руководит, что куда заносить. Мы со своей стороны делаем работу качественно и оперативно. Вам нужно предоставить нам всю необходимую информацию.

Выгрузка всегда осуществляется быстрее, кроме случаев с пятым этажом без лифта.
Междугородние перевозки заканчиваются с последней единицей груза занесенной в квартиру клиента.