Офісний переїзд по Києву та по Україні

 

Наша компанія займається офісними переїздами. Ми підготували головні інформацію, яка необхідна Вам для розуміння процесу перевезення, та як виконати офісний переїзд дешево та обережно. Як зазвичай, ми розділено статтю на дві частини «що потрібно знати Вам» та «що потрібно знати нам».

RUS Офисный переезд

Офісний переїзд від 1500 грн
Телефони:

(098) 951-81-81

(050) 205-09-00

(093) 817-63-09 Viber

 

Що потрібно знати Вам, щоб якісно виконати офісний переїзд.

Весь процес поділяється на кілька етапів.

 1. Перший та самий важливий – підготовка.
 2. Другий перевезення
 3. Третій – це вже адаптація.

Ось, що входить в підготовку. В першу чергу з середини меблів вилучають всі особисті та робочі речі,Офисный переезд включаючи документацію. Відключається вся оргтехніка. Документація та особисті речі пакується в окремі коробки, та обов’язково їх підписати іменем власника, або кабінетом в якому знаходились чи переїжджають. Всі предмети, які не можуть в робочому стані подолати дверні отвори, марші сходів або не входять до кабіни ліфту повинні бути розібрані (якщо таке дозволяє конструкція). Наша компанія надає послуги розбирання та збору меблів під час офісного переїзду. Під час розбирання, деталі маркіруються або підписуються, щоб прискорити процес зборки. Всі незакріплені полиці, особливо скляні, вилучаються. Двері фіксуються скотчем (липкою стрічкою) або стретчем (пакувальною плівкою). Під час руху (спуску, підйомі, завантаженні/розвантаженні) двері не повинні відкриватись, інакше може бути пошкоджено фасад шафи або тумбочок. Саме після звільнення від предметів, порожні меблі пакують. Чим краще підготували, тим швидше пройде офісний переїзд. Якщо наші вантажники будуть розбирати та пакувати, рекомендуємо вантажівку замовляти на годину/дві пізніше ніж вантажників.

Самий оптимальний час виконувати офісний переїзд – вихідний день Вашого офісу, с дев’ятої ранку. Як правило субота, а в п’ятницю співробітники пакують особисті речі.

 

Перевезення. На цьому етапі вже безпосередньо виносять та спускають кожну одиницю вантажу. Радимо одразу показати вантажникам весь обсяг, вантажники можуть правильно спланувати процес та виконати завантаження максимально ефективно. Щоб весь робочий простір вантажного відсіку був використаний. Спочатку завантажують великогабаритні вантажі, та вільний простір, котрій залишився заповнюється меншими за розмірами одиницями. Коли обсяг речей які необхідно перевезти незначний, та немає можливості меншими коробками розкріпити великі меблі, меблі кріплять такелажними ременями. Під час офісного переїзду в вантажному відсіку все повинно бути зафіксовано та не рухатися під час транспортування. Небезпечний вантаж може пошкодити себе та вантажівку.

Розвантаження. В цій частині офісного переїзду, Ви побачите, як добре підготувалися. Якщо кожна одиниця промаркірована або підписана, Ви будете точно знати, в який кабінет потрібно заносити. Якщо – ні, доведеться зупинятися «в дверях» та виконувати ідентифікацію та визначення куди заносити. Подібні моменти збільшують час, за який виконується офісний переїзд, та відповідно збільшують вартість. Обов’язково, залиште на вході компетентну особу, яка показує де буде розташована кожна одиниця яку перевозять. Якщо звалище в загальній кімнаті, то потім розміщення, процес буде відбуватися довше.

Адаптація – це розміщення по кабінетам.

Що потрібно знати нам, оформлюючи офісний переїзд.

 1. В першу чергу адресу завантаження та розвантаження
 2. Дату та час початку робіт
 3. Далі – об’єм, кількість габаритних меблів або техніки та загальний, від цього залежить який автомобіль необхідно задіяти
 4. Наявність сейфу або серверної шафи (важких предметів)
 5. Наші вантажники, чи Ваше завантаження. Часто, непрофесійні співробітники виконують завантаження довше та менш якісно, що збільшує простій та вартість послуг вантажівки.
 6. Якщо наші вантажники, то, важливо хто розбирає та пакує. А також, чий пакувальний матеріал. Важлива присутність вантажних ліфтів, та поверх з якого та на який потрібно переносити.

За всіма питаннями або щоб замовити офісний переїзд звертайтеся за телефонами.

 

Офисный переезд по Киеву и Украине

Наша компания занимается офисными переездами. Мы подготовили основную информацию, которая необходима Вам для понимания процесса перевозки, и как осуществить офисный переезд дешево и аккуратно. Как обычно, мы распределяем на две части «что нужно знать Вам» и «что нужно знать нам».

Офисный переезд от 1500 грн

Телефоны:

(098) 951-81-81

(050) 205-09-00

(093) 817-63-09 Viber

Что нужно знать Вам, чтобы качественно осуществить офисный переезд.

Весь процесс делится на несколько этапов.

 1. Первый и самый важный – подготовка.
 2. Второй перевозка.
 3. Третий уже адаптация.

Вот, что входит в подготовку. В первую очередь из мебели извлекаются все личные и рабочиеОфисный переезд вещи, включая рабочую документацию. Отключается вся оргтехника. Документация и личные вещи упаковываются в отдельные ящики, и обязательно подписываются или именем владельца, или кабинетом в котором находились. Все предметы, которые не могут в рабочем состоянии преодолеть дверные проемы, лестничные марши или не входят в лифт, должны быть разобраны. Наша компания оказывает услуги разборки и сборки мебели при офисном переезде. При разборке, детали маркируются или подписывают, чтобы ускорить процесс сборки. Все незакрепленные полки, особенно стеклянные, извлекаются. Двери фиксируют скотчем (липкой лентой) или стретчем (упаковочной пленкой). Во время движения (спуска, подъема, погрузки) двери не открывались, иначе может быть поврежден фасад шкафов и тумб. Именно после освобождения, пустые элементы меблировки упаковывают. Чем лучше подготовили, тем быстрее пройдет офисный переезд. Если наши грузчики будут разбирать и упаковывать, рекомендуем машину заказывать на час/два позже чем грузчиков.

Самое оптимальное время заказать офисный переезд – выходной день Вашего офиса, с девяти утра. Как правило суббота, а в пятницу сотрудники упаковывают личные вещи.

Перевозка. Здесь уже непосредственно выносят и спускают каждую единицу груза. как осуществить Офисный переездРекомендуем, сразу показать грузчикам весь объем, грузчики смогут правильно распределить процесс и выполнить погрузку максимально эффективной. Чтобы все рабочее пространство было использовано. Вначале загружают крупногабаритные грузы, и оставшееся свободное пространство заполняется более мелкими грузами. Если объем перевозимых вещей незначительный, и нет возможности мелкими коробками раскрепить большую мебель, ее крепят такелажными ремнями. Во время офисного переезда в грузовом отсеке все должно быть зафиксировано и обездвижено. Незакрепленный груз может повредить и себя и автомобиль.

Выгрузка. Здесь вы увидите, как хорошо подготовились. Если каждая единица промаркирована или подписана, вы будете точно знать в какую комнату нужно заносить. Если нет, придется останавливаться «в дверях» и осуществлять идентификацию и определение куда заносить. Подобные моменты увеличивают время за которое осуществляется офисный переезд, и соответственно увеличивают стоимость. Обязательно, оставьте на входе компетентного представителя, который указывает где будет устанавливаться каждая перевозимая единица. Если свалка в общей комнате, а потом размещение, процесс будет длиться дольше.

Адаптация – это собственно размещение по кабинетам.

Что нужно знать нам, оформляя офисный переезд.

 1. В первую очередь адрес загрузки и выгрузки.
 2. Дату и время начала.
 3. Далее объем, количество габаритной мебели или техники и общий, от этого зависит какой автомобиль необходим.
 4. Наличие сейфа или серверного шкафа (тяжелых предметов)
 5. Наши грузчики, или Ваша погрузка. Часто непрофессиональные сотрудники осуществляют погрузку дольше и менее качественно, что увеличивает простой и стоимость авто.
 6. Если наши грузчики, то, важно кто разбирает, упаковывает и собирает. А также, чей упаковочный материал. Важно наличие лифтов, или этаж с которого/на который нужно переносить.

По всем вопросам или заказать офисный переезд обращайтесь по телефонам в шапке сайта.