Перевезення банкомату або перевезення терміналу

Як перевезти банкомат або термінал, що потрібно знати та як супроводжувати переїзд. Процес перевезення банкоматів та терміналів, включаючи вагу та складності транспортування.

RUS Перевозка банкомата

Що потрібно знати, щоб перевезти банкомат?

Перевезення банкомата, одне з направлень нашої діяльності. Ми підготували коротку інформацію для клієнтів, щоб поділитись досвідом та повідомити, що необхідно для супроводження процесу.

 • В першу чергу, перевезення банкомату та терміналу виконується без грошей. Вони з порожніми контейнерами для банкнот.
 • При виносі та під час перевезення, вантажівку та вантажників супроводжують представники банку або фін. Компанії власника.
 • Клієнт забезпечує доступ до банкомату на складі, або до вже демонтованого та відключеному терміналу в філіалі.
 • Вся необхідна документація, у людини яка супроводжує перевезення від представника власника вантажу.

Перевезти сейф, банкомат, айбокс (авто – вантажники) від 1500 грн

 

Перенести сейф, банкомат, айбокс від 1000 грн

Як нами виконується перевезення банкомату

Перевезення банкомата виконується з застосуванням спеціальних засобів, та не менше ніж чотирма вантажниками. Обов’язково такелажні ремені, та часто застосовуємо спеціальну такелажну тачанку. Тачанка застосовується для переміщення по рівним поверхням: по поверху, по вулиці до машини. Ремені запускають поперек, вантажники йдуть по обидва боки. Але не боком, як краби, а одна пара йде попереду а друга позаду. Спуск по сходам – одна пара або трійка (в залежності від ваги) йде знизу, а друга зверху. Це дозволяє фіксувати вантаж під час руху, та уникнути від падіння. Екраном несуть в протилежний бік від перил, та не в бік повороту.

 • Вага банкомата від 450 кілограм
 • Вага терміналу від 250 кілограм

Для перевезення банкомату використовують авто з гідробортом або гідроліфтом. Завантаження виконується вертикально. У банкомата та термінала складне електронне обладнання, що накладає вимоги до транспортування.

 • Існують вбудовані банкомати
 • Існують окремо розміщені банкомати

Окремо розташовані більш важкі ніж вбудовані. Представляють з себе банкомат-тумбу з зовнішніми стінами-фасадом, окрашеними в кольори банку або з нанесеним логотипом. Частіше знаходяться всередині приміщень (філіалів банку, супермаркетах та торгівельних центрах). Вбудовані можуть бути звичним пеналом, зі зміщеним вперед екраном. Екран може виступати з корпусу на довжину від сімдесяти сантиметрів, що зміщує центр тяжіння. Сам банкомат не вмуровують в стіну, а встановлюють всередині приміщення головний корпус, виносять крізь стіну або вікно на вулицю. На окремо розташованих, як із вбудованим корпусом, потрібно бути обережним з фасадом, рекомендована додаткова упаковка. Ми максимально намагаємось захистити вантаж, тому банкомат чи термінал в вантажному відсіку надійно фіксується. Під час руху в вантажівці пошкодження виключено.

.За всіма питаннями стосовно перевезення банкомата можете звертатися до нас, наші контакті в шапці нашого сайту.

 

 

Перевозка банкомата или перевозка терминала

 

 

Как перевезти банкомат или терминал, что нужно знать и как сопровождать переезд. Процесс перевозки банкоматов и терминалов, включая вес и сложности транспортировки.

Что нужно знать, чтобы перевезти банкомат?

Перевозка банкоматаПеревозка банкомата, одно из направлений нашей деятельности. Мы подготовили краткую информацию для клиентов, чтобы поделиться опытом и сообщить, что необходимо для сопровождения процесса.

 • В первую очередь, перевозка банкомата и терминала осуществляется без денег. Они с пустыми емкостями для банкнот.
 • При выносе и во время перевозки, авто и грузчиков сопровождают представители банка или фин. учреждения собственника.
 • Клиент обеспечивает доступ к банкомату на складе, или к уже демонтированному и отключенному терминалу в филиале.
 • Вся необходимая документация, у сопровождающего перевозку представителя владельца груза.

Как нами выполняется перевозка банкомата

Перевозка банкомата осуществляется с применением спецсредств, и не менее чем четырьмя грузчиками. Обязательно такелажные ремни, и часто используем специальную тележку. Тележка применяется для перемещения по ровным поверхностям: по этажу, по улице к машине. Ремни запускают поперек, грузчики идут по оба бока. Но, не боком, как крабы, а одна пара идет впереди вторая сзади. Спуск по ступеням – одна пара или тройка (в зависимости от веса) идет внизу, вторая вверху. Это позволяет фиксировать груз в движении, и обезопасить от падения. Экраном в противоположную от перил сторону, не в сторону поворота.

 • Вес банкомата от 450 килограмм
 • Вес терминала от 250 килограмм

Для перевозки банкомата используют авто с гидробортом или гидролифтом. Погрузка осуществляется вертикально. У банкомата и терминала сложное электронное оснащение, что накладывает требования для транспортировки.

 • Есть встраиваемые банкоматы
 • Есть отдельно стоящие банкоматы.

Отдельно стоящие более тяжёлые, в отличие от встраиваемых. Представляют из себя банкомат-тумбу с Перевозка Банкоматавнешними стенами-фасадом, выкрашенным в цвета банка или с нанесенным логотипом. Чаще находятся внутри помещений (филиалов банка, супермаркетах и торговых центрах). Встраиваемые могут быть обычным пеналом, с выдвинутым экраном. Экран может выступать из корпуса на длину от семидесяти сантиметром, что смещает центр тяжести. Сам банкомат не вмуровывают в стену, а устанавливают внутри основной корпус, вынося экран сквозь стену или окно экран на улицу. На отдельно стоящих, как и с корпусом встраиваемых, нужно быть аккуратным с фасадом, рекомендована дополнительная упаковка. Мы максимально стремимся обезопасить груз, поэтому банкомат или терминал в грузовом отсеке надежно фиксируется. Во время движения в авто повреждения исключены.

По всем вопросам по перевозки банкомата можете обращаться к нам, наши контакты в шапке нашего сайта.

 

Перевезти сейф, банкомат, айбокс (авто + грузчики) от 1500 грн.

Перенести сейф, банкомат, айбокс от 1000 грн