Перевозка генератора или доставка генератора

Перевезення генератора промислового призначення, виконується нами на обладнаних авто, з урахуванням вимог до завантаження та типу генераторів. Також може бути виконана доставка генератора побутового призначення. В чому різниця та наші переваги детально читайте в матеріалі.

 

Перевозка генератора или доставка генератора

Перевезення генератора побутового призначення відрізняється від перевезення генератора промисловогоДоставка генератора застосування – габаритами та вагою. Одну одиницю побутового генератора можна перевозити і в легковому авто, в рідких випадках, необхідно в кузові універсал, або мінівен. Залучення вантажівки з великим вантажним відсіком, як правило, необхідно для перевезення генератора цього призначення тільки партією в кілька одиниць. Для завантаження та розвантаження однієї одиниці, часто достатньо однієї людини, іноді треба двоє.

Перевезення генератора промислового призначення потребує залучення вантажного авто, та спеціального завантажувального транспорту. В залежності від техніки, яка виконує завантаження та розвантаження, може бути залучено вантажівка з відкритим вантажним відсіком, для верхнього або бокового завантаження (краном, кранбалкою) з гідробортом (коли тверда підлога та допускається застосування рокли), авто з закритим вантажним відсіком (в тому числі, коли треба відкрити борт для бокового завантаження), при завантаженні та розвантаженні вилковим завантажником (кари), або з маніпулятором (при відсутності засобів завантаження чи розвантаження).

 

У нас є вантажівки різної специфікації: відкритий вантажний відсік, гідроборт, з маніпулятором.

 

Перевезти генераторУ вантажівці рекомендовано фіксувати вантаж спеціальними ременями, розраховувати тільки на велику вагу, сама розповсюджена помилка. Залучення вантажників для завантаження або розвантаження, може бути виконано, у випадку крайньої міри. Враховуючи вагу, яка може перевищувати тону, залучення вантажників не знизить ціну, на перевезення, а в більшості випадків – збільшить. Подібний підхід можливий, коли розвантаження в приміщення, де висота приміщення не дозволить використати кран, чи маніпулятор, немає кари, та відсутня рівна підлога. Тобто підлога рихла, та рокла там не проїде, а спеціального завантажувача немає, або присутні сходи. Тільки в таких умовах можливе перевезення генератора з залученням вантажників.

Як перевезення генератора виконується нами

Перевозка генератора

Наш менеджер уточнює вагу, спосіб завантаження та розвантаження, можливі складнощі (обмеження по висоті транспорту при в’їзді в паркінг, або в закрите приміщення, складний заїзд та обмеження по довжині вантажівки, чи ширині).

Перевезення генератора

Далі, узгоджуємо яке авто з нашого парку буде задіяно: звичайний, з відкритим вантажним відсіком, з гідробортом, або з маніпулятором. Уточнюємо адресу завантаження та розвантаження, і озвучуємо вартість послуги. Далі уточнюємо дату та час, і приступаємо до роботи в призначений час.

Наші водії, спеціалісти, вантаєівки обладнані всім необхідним. Водій радить, як правильно розташувати вантаж у вантажному відсіку. Щоб перевезення генератора було виконано без ушкоджень, водій фіксує його ременями. Між адресами прямує самим оптимальним маршрутом з урахуванням пробок у місті, та з мінімальною витратою часу в дорозі, або обговорює маршрут з клієнтом, при необхідності залучає нашого логіста. Якщо необхідно, клієнт може супроводжувати в кабіні вантажівки, або слідувати за ним на власному авто.

За всіма питаннями звертайтесь по вказаним в шапці сайту номерам телефонів.

Перевезення генератора

 

Перевозка генератора или доставка генератора

 

 

Перевозка генератора бытового назначения отличается от перевозки генератора промышленного назначения отличается габаритами и весом. Одну единицу бытового генератора можно перевозит и в легковом автомобиле, в редких случаях требуется в кузове универсал или минивен. Привлечение авто з большим грузовым отсеком, как правило, требуется для того чтобы перевезти генератор этого назначения, партией в несколько единиц. Для погрузки и выгрузки одной единицы, часто достаточно одного человека, реже, требуются двое.

Доставка генератора

Перевозка генератора промышленного назначения требует привлечение грузового автомобиля, и спецтранспорта. В зависимости от техники, которая осуществляет погрузку и выгрузку может быть привлечен грузовик с открытым грузовым отсеком, для верхней или боковой погрузки (краном, кранбалкой), с гидробортом (при твердом покрытии полов и использовании роклы), авто с закрытым отсеком при погрузке и выгрузке вилочным погрузчиком (кары), или с манипулятором (при отсутствии средств погрузки или выгрузки).

 

У нас есть грузовики разной специфики: открытый грозовой отсек, гидроборт, с манипулятором.

Перевезти генераторВ грузовике рекомендовано фиксировать груз специальными ремнями, рассчитывать только на большой вес, самое распространенное заблуждение. Привлечение грузчиков для погрузки или выгрузки может быть использовано, в случае крайней меры. Учитывая вес, который может превышать тонну, привлечение грузчиков не снизит цену на перевозку, а в большинстве случаев – увеличит. Подобный подход возможен, если выгрузка в помещении, где высота потолка не позволит использовать кран или манипулятор, нет вилочного погрузчика (кары), и отсутствует ровный и твердый пол. То есть полы рыхлые и рокла там не проедет, а специального погрузчика нет, или присутствуют ступени. Только в таких условиях возможна перевозка генератора с привлечением грузчиков.

Как перевозка генератора выполняется нами

Перевозка генератора

Наш менеджер уточняет вес, способ погрузки и выгрузки, возможные сложности (ограничение по высоте транспорта при въезде в паркинг или в закрытое помещение, сложный заезд и ограничение по длине грузовика или ширине). Далее согласовываем как транспорт из нашего парка будет задействован: обычный, с открытым грузовым отсеком, с гидробортом или с манипулятором. Уточняем адреса загрузки и выгрузки и озвучиваем стоимость услуги. Далее уточняем дату и время, и приступаем к работе в назначенное время.

Перевезення генератора

Наши водители, специалисты, авто оборудованы всем необходимым. Водитель советует, как правильно расположить груз в грузовом отсеке. Чтобы перевозка генератора была выполнена без повреждений, водитель фиксирует его ремнями. Между адресами следует самым оптимальным маршрутом с учетом пробок в городе, и минимальной затратой времени в пути, или оговаривает маршрут с клиентом, при необходимости привлекает нашего логиста. Если необходимо, клиент может сопровождать в кабине грузовика, или следовать за ним на своем авто.

По всем вопросам обращайтесь по указанным в шапке номерам телефонов.

Перевезення генератора