Перевезення опалубки та будівельних риштувань

Ми надаємо послуги перевезення та доставки опалубки та будівельних риштувань. В цій статті, ми коротко опишемо наші переваги та досвід, а також особливості цього виду перевезень. Окремо буде розглянуто перевезення опалубки та перевезення будівельних риштувань.

RUS Перевозка опалубки и строительных лесов

Перевезення опалубки

В нашому автопарку є авто з верхнім, боковим та заднім завантаженням, що дозволить як виконати руками завантаження та розвантаження. А також застосувати спеціальну техніку у вигляді кранів та навантажувачі. Підчас необхідності надаємо великотонажний автотранспорт або вантажівку з закритим типом вантажного відсіку.

Перевезення опалубки від 1000 гривень

Під час перевезення, опалубка розібрана на секції та комплектуючі. В точці завантаження та розвантаження вантаж поділено на: корпуси, щити, балки, стійки та комплектуючі. При цьому відрізняється опалубка для фундаменту, та монолітних будинків (стін, колон та міжповерхових перекрить). В більшості випадків секції розташовані на полетах за типами та видами. В цьому випадку необхідна верхнє завантаження з застосуванням крану. Або бокове з застосуванням навантажувача. Але іноді перевозиться між обєктами частина комплекту, або доукомплектовується комплект зі складу, тоді завантажується руками (з застосуванням вантажників). Перевезення опалубки виконується після розміщення та фіксації її у вантажному відсіку. Вантаж під час руху не повинен міняти своє першочергову позиці, так як подібне може пошкодити опалубку та вантажний автомобіль.

Перевезення будівельних риштувань

Для перевезення будівельних риштувань ми радимо вантажівки з відкритим вантажним відсіком. Це полегшить завантаження спеціальним транспортом. Але, борти мають бути достатньо високими. Наш автопарк скомплектовано вантажівками різної вантажопідйомності. Також, надаємо авто з закритим вантажним відсіком та заднім завантаженням.

Перевезення будівельних риштувань від 1000 гривень.

Перевезення будівельних риштувань виконується в розібраному вигляді. В залежності від типу будівельних риштувань комплекти відрізняються складом:

  • Складається зі стійок, перекладин, настилів та кріплень
  • Складається з секцій, перекладин, настилів та кріплень.

Різниця в тому, що секції більше габаритні та займають більше місця, ніж стійки.
Типами кріплень:

  • Додаткові кріплення
  • Вбудовані кріплення, збираються накидним способом.

Будівельні риштування перевозяться або з завантаженням на піддонах, тоді необхідне бічне або верхнє завантаження. Або людьми, з застосуванням заднього завантаження. Для прискорення процесу перевезення потрібно підготувати вантаж. Вантажівка приїздить, коли будівельні риштування вже розібрані, та знаходяться в місці доступному для під’їзду вантажівки. Кріплення складають в окремі коробки/контейнери, а не засипаються поштучно. Від замовника залежить час, який буде витрачено на завантаження/розвантаження. Під час правильної підготовки будівельні риштування до перевезення, час який буде витрачено на весь процес значно зменшується.

Перевезення з нашою компанією завжди якісна та своєчасна. Вантажівка приїздить на завантаження в призначений час, всі побажання замовника узгоджуємо. Виконуємо доставку зі складу на будівельні об’єкти по Києву та області. А також по всій території України (виключення може складати зона проведення бойових дій, або територія тимчасово непідконтрольної Україні). Вантажівка слідує по узгодженому маршруту, з максимальною економією часу в дорозі. Наші водії забезпечують все необхідне для полегшення завантаження та розвантаження. Паркують вантажівку максимально близько до місця завантаження, згідно допустимих габаритів транспорту. В авто є необхідні механізми для кріплення, такелажні ремені.

 

Перевозка опалубки и строительных лесов

Мы оказываем услуги перевозки и доставки опалубки и строительных лесов. В этой статье, мы кратко опишем наши преимущества и достоинства, а также особенности данного вида перевозки. Отдельно будет рассмотрена перевозка опалубки и перевозка строительных лесов.

Перевозка опалубки

В нашем автопарке есть авто с верхней, боковой и задней загрузкой, что позволит как вручную осуществлять загрузку/выгрузку. Так и применять спецтехнику в виде кранов и погрузчиков. При необходимости предоставляем крупнотоннажный автотранспорт или транспорт с закрытым типом грузового отсека.

Перевозка опалубки от 1000 гривен

перевозка опалубки

Во время перевозки, опалубка разобрана на секции и комплектующие. В точке загрузки и выгрузки груз разделен на: корпуса, щиты, балки, стойки и комплектующие. При этом отличается опалубка для фундамента, и монолитных зданий (стен, колонн и междуэтажных перекрытий). В большинстве случаев секции размещены на поддонах по типам и видам. В этом случае необходима верхняя загрузка с применением крана. Или боковая с использованием погрузчика. Но иногда перевозится между объектами часть комплекта, или доукомплектовывается комплект со склада тогда загружается вручную. Перевозка опалубки выполняется после размещения и фиксации ее в грузовом отсеке. Груз в движении не дожнем менять свое изначальное положение, так как подобное может повредить опалубку и грузовой автомобиль.

Перевозка строительных лесов

Для перевозки строительных лесов мы рекомендуем автомобили с открытым грузовым отсеком. Это упростит загрузку спецтранспортом. Но, борта должны быть достаточно высокими. Наш автопарк содержит необходимые автомобили разной грузоподъемности. Также, предоставляем авто с закрытым грузовым отсеком и задней загрузкой.

Перевозка строительных лесов от 1000 гривен

доставка строительных лесовПеревозка строительных лесов выполняется в разобранном виде. В зависимости отперевозка строительных лесов типа строительных лесов комплекты отличаются составом:

  • состоит из стоек, перекладин, настилов и крепежей
  • состоит из секций, перекладин, настилов и крепежей.

Отличие в том, что секции более габаритные и занимают больше места, чем стойки.

Типами креплений:

  • дополнительными креплениями
  • встроенными креплениями, собираются накидным способом.

Строительные леса перевозят или с погрузкой на поддонах, тогда необходима боковая или верхняя погрузка. Или вручную, здесь может использоваться задняя загрузка. Для ускорения процесса перевозки нужно подготовить груз. Авто приезжает, когда строительные леса уже разобраны, и находятся в месте доступном к подъезду грузового автомобиля. Крепежи складывают в отдельный ящик/контейнер, а не насыпью. От заказчика зависит время, затраченное на выгрузку/загрузку. При правильной подготовке строительных лесов к перевозке, время, затраченное на весь процесс значительно уменьшается.

Перевозка с нашей компанией всегда качественная и своевременная. Авто приезжает на загрузку в назначенное время, все пожелания заказчика согласовываем. Осуществляем доставку со склада на строительные объекты по Киеву и области. А также по всей территории Украины (исключение может составлять зона проведения боевых действий, или территория временно неподконтрольная Украине). Авто следует по согласованному маршруту, с максимальной экономией времени в пути. Наши водители обеспечивают все необходимое для облегчения погрузки и выгрузки. Паркуют авто максимально близко к месту выгрузки, согласно допустимых габаритов транспорта. В авто есть необходимые крепежные механизмы, такелажные ремни.

перевозка опалубки